Polityka prywatności

[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanych przez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługach za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a. Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.
Administratorem podanych danych jest Skin Look Anna Kozinda z siedzibą we Warszawiepod adresem ul. Rolna 179/1, 02-729. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Skin Look Anna Kozinda (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.
------------------------------------------------------------------------------------------
[RU] Я даю согласие на обработку и совместное использование персональных данных, предоставленных мною в этой форме для информирование меня о услугах по электронной почте, телефону или текстовое сообщение. Согласие может быть отозвано в любое время.
Администратором предоставленных данных является Skin Look Anna Kozinda в Варшавена ул. Rolna 179/1, 02-729..Персональные данные будут обрабатываться в контактных целях и для представления предложенияна основе законного интереса Skin Look Anna Kozinda (art. 6(1) lit f RODO), которая появляется в ответна вопрос, заданный через контактную форму.